Niezgłębione jest serce ludzkie, A choć do niego okienka nie ma, można tam zajrzeć. Nawet mimo woli zdradza człowiek swe uczucia; Z czynów wygląda dusza i serce.

św. Ignacy Loyola