Modlitwy maryjne

WITAJ MARYJO, TRYBUNALSKA PANI

Witaj Maryjo, Trybunalska Pani
Stoją przed Tobą słudzy Ci oddani.
W Swoją opiekę przyjmij nas na nowo
Królowo świata i Polski Królowo.

Kochamy Cię, sławimy Cię
O Matko Trybunalska.
Błogosław nam, dopomóż nam:
Niechaj nam sprzyja Twa łaska.

Tyś w Trybunale Koronnym bywała,
Nad sprawiedliwym wyrokiem czuwała.
Dziś proś Jezusa, Jego Boże Serce,
Aby nie karał nas grzeszących wielce.

Kochamy Cię, ...

Sprawiedliwości Słońca Rodzicielko,
Tyś łaski pełna i władze masz wielką.
Spraw aby Polska zapatrzona w Ciebie,
Wiernie służyła Bogu Ojcu w niebie.

Kochamy Cię, ...

Choć zasiadając na piotrkowskim tronie,
Złota korona zdobi święte skronie,
Choć szatę Twoją stroją cenne perły,
Bądź naszą Matką - prosi Cię lud wierny.

Kochamy Cię, ...


Modlitwa do Matki Bożej Trybunalskiej


Błogosławiona Matko Boża Pocieszenia, skieruj na nas Swoje miłosierne spojrzenie. Od czterech przeszło wieków Piotrków Cię wzywa, jako Swoją Pocieszycielkę i Orędowniczkę przed Tronem Boga. Ty zawsze spieszyłaś na pomoc skrzywdzonym i opuszczonym, skłaniając w Trybunale serca sędziów ku sprawiedliwości i miłości. O strzeż, pocieszaj nas teraz! Niech Piotrków pozostanie na zawsze miastem sprawiedliwości i czystości obyczajów. Niech w sercach jego mieszkańców potężnieje wiara, ożywia się nadzieja i rozpłomienia miłość. Spraw, aby w domach Grodu Trybunalskiego żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym na dobro, piękno i prawdę. Uproś u Boga, aby Piotrków Trybunalski i cała Polska szły drogą swych przeznaczeń, pisanych ręką Bożej Opatrzności. Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca. Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą. Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele. Matko Boża Trybunalska, módl się za nami! Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w niebie i wraz z Tobą śpiewać Mu „Magnificat" chwały wiecznej. AMEN