Powołania w służbie Kościoła

MODLITWA O POWOŁANIA DO TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO

Panie Jezu Chryste, Synu Boży i Królu Chwały.
Pokornie prosimy Cię, abyś posłał ludzi zdolnych i chętnych do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu.
Poprowadź drogi wybranych przez Ciebie młodych ludzi do Towarzystwa Jezusowego.
Natchnij serca i umysły formatorów, aby owocnie pomagali rozpoznać dar powołania.
Ochraniaj swoją łaską nowicjuszy, kleryków, kapłanów i braci, aby nie utracili charyzmatu rozeznawania i szukali we wszystkim jedynie Twojej chwały.
Daj nam radość z codziennego przeżywania naszego powołania, abyśmy pociągnęli innych przykładem zakonnego życia.
Ty, Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Św. Ojcze Ignacy - módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo - módl się za nami
Św. Stanisławie Kostko - módl się za namiDuszpasterstwo Powołań
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej
Towarzystwa Jezusowego
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia


Najbliższy termin rekolekcji na temat rozeznawania powołania:

18-21 lutego 2010, GDYNIA,
więcej informacji
tutaj

Młodzież męską zastanawiającą się nad wyborem powołania zakonnego, pragnącą poznać bliżej duchowość i działalność zakonu jezuitów oraz nauczyć się sposobów modlitwy opracowanych przez naszego założyciela (św. Ignacy Loyola), zapraszamy do Gdyni do naszego Kolegium, gdzie znajduje się też Nowicjat (pierwszy etap życia zakonnego trwający 2 lata). Zgłoszenia lub ewentualne pytania można kierować na adres duszpasterza powołań, o. Sławomira Patalana SJ: spatalan@jezuici.pl

Strony internetowe dotyczące powołań oraz życia nowicjatu:
www.jezuici.pl/powolania
www.jezuici.pl/nowicjatMODLITWY WSPIERAJĄCE WYBÓR DROGI ŻYCIA


O rozpoznanie drogi życia

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
- pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze
w łonie matki.
Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie
kochasz i chcesz mego dobra.
Poprowadź mnie po
ścieżkach Twoich.

O powołanie zakonne

O Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty jesteś Bogiem mądrości i rady,
Ty patrzysz w serce moje i widzisz,
jak bardzo pragnę poświęcić się
Tobie na zawsze w życiu zakonnym.
Racz mi wskazać wspólnotę zakonną,
w której mógłbym Cię kochać coraz
więcej i wierniej służyć Tobie
i Kościołowi.
Spraw, abym umiał korzystać z rady
ludzi doświadczonych i wiernych
swemu powołaniu.
Abym coraz lepiej rozumiał łaskę
powołania do życia zakonnego i
przez wierność Twemu miłosnemu
wezwaniu odważnie ale do niego
sposobię.

Za przyczyną Matki Boskiej Dobrej Rady,
Św. Augustyna - fundatora Zakonu Augustiańskiego
i Świętych moich Patronów daj mi poznać
do jakiego zakonu chcesz mnie powołać.
Amen.

O dobry wybór

Panie od wieków
Twoja Opatrzność wyznacza każdemu
człowiekowi zadanie, które ma spełnić.
Ty mówisz co mam wybierać poprzez
możliwości i wymagania chwili,
poprzez potrzeby ludzi i Kościoła,
przez radę życzliwych osób,
przez zdolności,
które od Ciebie otrzymałem.
Proszę Cię o mądrość Twego Ducha,
abym rozpoznał drogę, którą chcesz
mnie prowadzić. Weź mnie za rękę
i Sam bądź światłem. Proszę pomóż
mi poznać Twoja wolę i daj siłę abym,
gdy ją odczytam,
szedł wytrwale za Tobą.
Amen.

O dobre rozeznanie

Boże mój, Ty który jesteś Bogiem mądrości
i rady, co chcesz, abym czynił(a)?
Weź mnie za rękę, prowadź mnie,
bądź dla mnie Drogą i Światłem.
Spraw, bym wybrał(a) stan zgodny
z Twoim najświętszym pragnieniem.
Niech poznam kiedy mam uczynić krok
stanowczy i przyczynić się do Twej chwały,
aby zasłużyć sobie na nagrodę wieczną,
którą obiecałeś tym, co pełnić będą wolę
Twoją świętą.
Amen.

1 dziesiątek różańca
- Zesłanie Ducha Świętego.
Królowo Apostołów
* módl się za nami.

O znalezienie i rozwój powołania

Ojcze Niebieski,
Ty masz względem mnie szczególny
plan w Kościele i pomiędzy ludźmi.
Ty znasz od zawsze działalność,
dla której zostałem stworzony,
pracę, którą tylko ja mogę wykonać,
a nikt inny. Jeśli tego zadania
nie podejmę, nigdy nie
zostanie wykonane.
Dlatego muszę dołożyć starań,
by je wykonać.Pozwól mi poznać
Twoją Wolę, a będę kroczył
za Tobą, jakimkolwiek okaże
się to zadanie.
Wiem, że w Tobie wszystkiego
mogę dokonać - Tyś moją siłą
i wytrwałością.

Modlitwy Jana Pawła II

O Duchu prawdy, który zstąpiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy, by kształtować nas w szkole Bożego słowa, wypełnij w nas tę misję, którą powierzył Ci Syn. Napełnij wszystkie serca i podtrzymuj w nich gorące pragnienie tego, co jest w życiu naprawdę wielkie i piękne, tęsknotę za ewangeliczną doskonałością, pasję zbawiania dusz. Wspieraj "robotników żniwa" i udzielaj duchowej płodności ich trudowi na niwie dobra. Spraw, by nasze serca były całkowicie wolne i czyste, pomóż nam żyć, w pełni naśladując Chrystusa, abyśmy kiedyś mogli zakosztować Twojego najwyższego daru: radości, która się nigdy nie kończy. Amen.

***

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: "Pójdź za Mną"! Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.

Obdarz wytrwałością naszych seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań, pomóż nam odpowiedzieć "tak" Panu, który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.

***

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który nieustannie pełnym miłości wzrokiem wzywasz żyjących pośród trudności współczesnego świata młodych ludzi, mężczyzn i kobiety, otwórz ich umysły, by pośród wielu głosów rozbrzmiewających wokół nich rozpoznali Twój głos, tak różny od innych, łagodny i zarazem potężny, który także dzisiaj powtarza: "przyjdź i chodź za Mną".

Wzbudź w sercach naszej młodzieży wielkoduszny zapał, spraw, że stanie się wrażliwą na oczekiwania braci, którzy wołają o solidarność, pokój, prawdę i miłość. Skieruj serca młodych ludzi na drogę ewangelicznego radykalizmu, który może współczesnemu człowiekowi objawić niezmierzone bogactwa Twojej miłości. Wezwij ich, przyciągnij do siebie z właściwą Tobie dobrocią. Weź ich, aby zaznali słodyczy bycia Twoją własnością! Poślij ich, by głosili Twoją prawdę i w ten sposób na zawsze pozostali w Tobie. Amen.

***

Panie Jezu, który posłałeś tych, których chciałeś, poślij wielu do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który oświeciłeś swoim słowem tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który podtrzymywałeś ich w trudnościach, pomóż nam przeżyć nasze trudności. A jeśli ktoś pójdzie za Tobą, niech Twoja miłość ogrzewa to powołanie od chwili jego powstania, zapewnia mu wzrost i wytrwanie do końca. Amen.

***

Do Ciebie się zwracamy, Matko Kościoła. Do Ciebie, której "fiat" otworzyło drzwi dla obecności Chrystusa w świecie, w historii i w duszach; do Ciebie, która przyjęłaś z pokornym milczeniem i całkowitym oddaniem się wezwanie Najwyższego.

Spraw, by liczni mężczyźni i kobiety potrafili dziś znów rozpoznawać zapraszający głos Twojego Syna: "Pójdźcie za Mną" Spraw, by znaleźli odwagę potrzebną, aby opuścić swoje rodziny, zajęcia, ziemskie nadzieje i pójść za Chrystusem drogą przez Niego wyznaczoną.

Wyciągnij swoją, matczyną rękę nad misjonarzami rozproszonymi po całym świecie, nad zakonnikami i zakonnicami pomagającymi starszym, chorym, niepełnosprawnym, sierotom; nad zaangażowanymi w nauczanie, nad członkami instytutów świeckich, będących cichym zaczynem dobrych dzieł; nad tymi, którzy w klauzurze żyją wiarą i miłością, wypraszając zbawienie świata. Amen.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!


Modlitwa Benedykta XVI


Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę
i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie
za pomocą, których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
sakramentu najwyższego daru Chrystusa
dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy przez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.
Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom
troszczył się o powołania kapłańskie
i do życia konsekrowanego.
Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.