Praktyczna strona wiary we wstawiennictwo Maryi


Wyrazem żywotności kultu Matki Bożej Trybunalskiej jest udział wiernych w różnorodnych formach pracy duszpasterskiej, podejmowanych przez ojców jezuitów w Jej sanktuarium.

Wierni gromadzą się licznie na nabożeństwach różańcowych w październiku, a także na nabożeństwach majowych, które w dniu 31 maja kończy tradycyjnie hołd kwiatów przynoszonych Maryi i składanych indywidualnie u stóp ołtarza.

Przy Sanktuarium działa kilka zespołów muzycznych, prowadzone są warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci pod kierunkiem animatorów oraz mają miejsce okolicznościowe imprezy takie jak bal sylwestrowy czy opłatek dla dzieci.