Informacje duszpasterskie

Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej jest kościołem rektoralnym znajdującym się na terenie parafii św. Jakuba Apostoła (kościół farny), diecezja łódzka. Kustoszem sanktuarium jest O. Superior Mieczysław Jóźwiak SJ.

Sprawowanie sakramentów świętych w Sanktuarium (chrzest, małżeństwo) należy zatem każdorazowo uzgadniać z kancelarią parafialną i tam też dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, a następnie powiadomić o tym O. Superiora.

Adres kancelarii parafialnej:

Parafia Świętego Jakuba Apostoła
97-300 Piotrków Trybunalski
Krakowskie Przedmieście 2
Telefon: (044)647-11-37