Młodzieżowo - Magis

MAGIS
to wspólnota ludzi młodych (15-19 lat) pragnących poznać, pokochać i naśladować Jezusa na wzór św. Ignacego Loyoli przez:
osobistą i wspólnotową modlitwę
dojrzałe przeżywanie SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
budowanie WSPÓLNOTY w wymiarze ludzkim, społecznym i eklezjalnym
ŚWIADECTWO ŻYCIA czyli osobiste nawrócenie, słowa (ewangelizacja) i czynu (służba, wolontariat)

MAGIS
to wspólnota serc, połączonych ideą poznawania świata, odkrywania wartości w innych ludziach i czerpania radości z życia z Bogiem. Każdy z nas jest inny i to stanowi najpiękniejszy szczegół naszej Wspólnoty, gdyż każdy prezentuje swą postawą odrębne bądź podobne poglądy na życie; każdy jest przede wszystkim SOBĄ. Nie ma wśród nas gorszych czy lepszych. Po prostu jesteśmy jednością dusz, połączonych we wspólnym, radosnym tańcu myśli i słów powierzanych codziennie naszemu Panu Bogu!
Pragniemy poznawać innych ludzi, dzielić się z nimi swoimi refleksjami i pomagać im w różnych sytuacjach życiowych, choćby najmniejszym gestem, słowem, szczerym uśmiechem czy czułym spojrzeniem...

Naszymi animatorami są:
Mateusz Kowalczyk, Sylwia Koszacka, Agata Kołodziejska i Weronika Kaźmierczak.
Spotykamy się w piątki o 1700

Zapraszamy na stronę internetową Magisu tutaj