Ministranci

Zapraszamy chłopaków i dziewczyny w wieku szkolnym, którzy chcą swoją obecnością na Mszy św. i służbą przy ołtarzu pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem i z innymi ludźmi.


Kontakt: o. Stanisław Pacholik SJ, moderator Mszy świętych dla dzieci