Wspólnota Odnowy w Duchu Św.

Odnowa w Duchu Świętym
nazywana jest również Odnową Charyzmatyczną. Pomaga ona odkrywać współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie, a więc: modlitwa, lektura Pisma Świętego czy sakramenty Kościoła, w pewnym momencie stało się fascynującą przygodą i siłą napędzającą osobiste życie duchowe.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świetym „Nazaret” zapoczątkowała swoją działalność przy kościele o.o. Jezuitów w 1978 roku. Pierwszym jej opiekunem był o. Adam Szulc. Następnie wspólnotą zajmowali się: o. Józef Kozłowski, o. Piotr Sasin, o. Andrzej Lemiesz, o. Remigiusz Kalski, o. Tomasz Klin, o. Tadeusz Drozdowicz, o. Romuald Domagała i o. Mieczysław Jóźwiak.
W ciągu lat przez wspólnotę przewinęło się sporo osób. Formacja duchowa spowodowała odkrycie kilku powołań zakonnych i kapłańskich. Z Nazaretu wywodzi się również obecna Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.
Do Wspólnoty Nazaret należy około 60 osób. Ekipę liderów stanowią: p. Halina Podlaska, Jola Knapik (vice.) i Łucja Madej (vice.)

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek, o godz. 1800 w Sali domu zakonnego Kana. W trakcie spotkań jest miejsce na żywą i spontaniczną modlitwę, rozmowy w małych grupkach oraz katechezę. Raz w miesiącu (drugi wtorek miesiąca) sprawowana jest Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie.