Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje na świecie od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy. Działając od tak dawna, ruch wydał kilkudziesięciu świętych i błogosławionych, podjął wiele dzieł apostolskich, stworzył podstawy do powstania wielu innych ruchów. Na przełomie XVIII i XIX wieku liczbę członków Sodalicji w Europie obliczano na ponad 20 tys. osób.

W Piotrkowie Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od 1988 roku.
Opiekunem wspólnoty jest o. Michał Bryksy SJ.