o. Stanisław Pacholik

Ojciec Stanisław Pacholik w wieku 20 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Swoją formację rozpoczął w Kaliszu trwającym przez dwa lata nowicjatem. Po zakończeniu tego okresu O. Stanisław złożył śluby wieczyste ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a następnie rozpoczął studia w Krakowie oraz Warszawie. Zgłębiał tajniki filozofii i teologii idąc za Chrystusem rozeznawał swoją drogę, drogę powołania. Ujrzał światło Boże oddając się pracy z dziećmi i młodzieżą.

29.06.1992r. przyjął święcenia kapłańskie. Jego pierwszą placówką stała się Warszawa w której przez trzy lata po święceniach towarzyszył ministrantom i scholi. Następnie zaistniał w Szczecinie (1995 - 2000 ). Podczas odprawianych przez O. Stanisława Mszy św. i przedstawień (scenek) ewangelicznych w kościele brakowało miejsc. Ludzie z całego miasta przyjeżdżali na te szczególne Msze św. Następnie spędził rok na probacji w Jastrzębiej Górze, a stamtąd został przeniesiono go do Piotrkowa Trybunalskiego.

Na powrót trafił do Warszawy, gdzie animował Msze św. dla dzieci, był katechetą w szkole podstawowej nr 69, w przedszkolu; duszpasterzem dzieci w parafii, kapelanem w szkole Przymierza Rodzin i w szkole społecznej na Ursynowie, jako katecheta przygotowywał dzieci do sakramentu Komunii Świętej.

Od września 2009 posługuje w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej opiekując się ministrantami. Od wielu już lat o. Stanisław Pacholik organizuje letnie wyjazdy rekolekcyjne do Korzybia (rodzinne strony Ojca). Jest to miejsce spotkań, modlitwy, zabawy i integracji dzieci oraz młodzieży z wielu miast Polski.