o. Romuald Domagała

Urodziłem się 7 lutego 1975 roku w Sztumie, koło Malborka. Dorastałem jednak w Łodzi w pięcioosobowej rodzinie. Mam dwóch młodszych braci, lekarza oraz salezjanina. Ośmioklasową szkołę podstawową jak i liceum ukończyłem w rodzinnym mieście. Od początku wraz z całą rodziną związany byłem z parafią salezjańską św. Teresy w Łodzi. Formacja tam otrzymana doprowadziła mnie do pytania się o drogę mojego powołania. Pragnąłem zostać kapłanem-salezjaninem. W trzeciej klasie szkoły średniej odłożyłem jednak tę decyzję na później. Po maturze wylądowałem więc na psychologii w Lublinie. Podczas studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaangażowałem się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez jezuitów. Tak oto powróciło powołanie kapłańskie i zakonne, choć w nowej odsłonie. Po ukończeniu studiów w 1999 roku wstąpiłem do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Gdyni. Po jego ukończeniu studiowałem przez dwa lata filozofię w Krakowie. Następnie moi przełożeni skierowali mnie do pracy w sekcji polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie. Dzięki temu miałem okazję pracować w bezpośredniej bliskości Jana Pawła II w dwóch ostatnich latach jego posługiwania. Przeżyłem tam jego odejście i wybór nowego papieża. W latach 2005-2008 studiowałem teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W roku 2008 zostałem wysłany prze ojca prowincjała ponownie do Rzymu aby na studiach specjalistycznych zgłębiać podyplomowo zagadnienia teologii moralnej. Studia owe ukończyłem 19 czerwca 2010 roku.

Moje hobby: śpiew polifoniczny (choć nie znam nut), czytanie dobrych książek (coraz mniej czasu mi na nie pozostaje), wędrówki po górach, jazda na rowerze.