o. Tadeusz Sierpiński +2017

o. Tadeusz Sierpiński SJ urodził się 30 listopada 1936 roku w Siemnicach k. Tomaszowa Lub. Do zakonu wstąpił w dziewiętnastym roku życia. Nowicjat odbył w Kaliszu. Studiował filozofię w Krakowie, a teologię w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął 25 czerwca 1965 roku. Po święceniach pracował jako katecheta i duszpasterz akademicki. Studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.