Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej znajduje się mieście o bogatej tradycji parlamentarnej. Od 1442 roku w Piotrkowie odbywały się tu synody, a od XVII w. miasto było miejscem sejmów walnych oraz siedzibą Trybunału Królewskiego powołanego przez Stefana Batorego. W połowie XVI w. miasto jest świadkiem powstania tzw. kodeksu piotrkowskiego czyli kodyfikacji prawa cywilnego
i karnego z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Od prawie pięciu wieków obraz Matki Bożej Trybunalskiej (zwanej również Matką Pocieszenia) był czczony przez rzesze wiernych, którzy w Bogu widzieli najlepszą obronę przed złem. Przed obrazem Pani Trybunalskiej modlili królowie, prezydenci, posłowie i senatorowie.

Kościół O.O. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał tytuł sanktuarium maryjnego 23 wrzesnia 2006 roku, natomiast decyzją Stolicy Apostolskiej, w dniu 26 maja 2007 r. Matka Boża Trybunalska została ogłoszona Patronką Polskich Parlamentarzystów.