Dekoracja wnętrza

Kościół zbudowany jest w stylu późnego baroku. Składa się z prostokątnej i trzyprzęsłowej nawy głównej zakończonej półkolistym prezbiterium oraz z naw bocznych utworzonych każda z trzech kaplic połączonych wąskimi przejściami. Freski na suficie prezbiterium i w nawie głównej przedstawiają chwałę św. Franciszka Ksawerego, natomiast obrazy w małych owalach są portretami świętych i świątobliwych Towarzystwa Jezusowego. Między innymi widzimy tu Piotra Skargę, Wojciecha Męcińskiego i Piotra Dunina. Na ścianach prezbiterium znajduje się iluzoryczny chór, po którego prawej stronie widać za kratą autoportret A. Ahorna w sukni zakonnej. Drugi autoportret malarza znajduje się po lewej stronie chóru muzycznego. Na ścianach nawy głównej - kartusze z tekstem wyznania wiary.

Polichromia naw bocznych w swej treści jest uzgodniona z ołtarzami tychże naw. Wyjątek stanowi ostatnie lewe przęsło nawy bocznej. Bowiem ołtarz św. Iwona - patrona prawników, został przeniesiony z kościoła Pijarów. Pierwotnie był tu ołtarz świetych Pokutników, z czym zgadzało się malowidło ścienne przedstawiające syna Marnotrawnego. Przed ołtarzem św.Iwona prawnicy miewali swe uroczyste nabożeństwa. Ołtarz główny pierwotnie posiadał obraz św. Franciszka Ksawerego, lecz Pijarzy na to miejsce zamontowali drewniany krzyż w owalu.

Z kościoła pijarskiego pochodzi obraz Matki Bożej Łaskawej znajdujący się w ołtarzu bocznym - w kaplicy św. Stanisława Kostki. Przy tym ołtarzu od 1695 do 1633r. istniało "Bractwo Matki Bożej Łaskawej" zwane także Sodalicją Mariańską. Istotnym elementem wystroju wnętrza jest też piękna popijarska ambona w barokowym stylu z figurami czterech ewangelistów. Te elementy dekoracji przeniesione zostały do kościoła jezuickiego w 1788 lub w 1796 roku, kiedy to kościół pijarski przekazywano Ewangelikom. Przez ambonę wiodło dawniej tajemne przejście do przylegającego do kościoła jezuickiego kolegium.

Porządek ołtarzy bocznych jest następujący:
1) św. Ignacy Loyola z bocznym ołtarzem Serca Jezusowego. Dawniej obraz św. Józefa Kalasantego;
2) św. Jan Nepomucen z małym obrazem św. Tekli;
3) św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny oraz mniejszy obraz św. Judy Apostoła;
4) św. Iwon oraz mniejszy obraz św. Łukasza Ewangelisty;
5) św. Barbara oraz św. Alojzy;
6) św. Stanisław Kostka wraz mniejszym obrazem św. Andrzeja Boboli, oraz z bocznym ołtarzem Matki Bożej Łaskawej;

W ołtarzu głównym oglądamy bardzo cenny obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwany Matką Boża Trybunalską. Jest to kopia któregoś z obrazów rzymskich. W Piotrkowie znajduje się on od 1580 r. Pierwotnie obraz znajdował się w kościele farnym. W czasie Trybunałów przenoszono go do kaplicy sądowej. Po zamknięciu Trybunału Piotrkowskiego w 1792r obraz znajduje się w wilgotnym archiwum Trybunalskim. W roku 1829 staraniem Pijarów przeniesiono go do tego kościoła. Obraz jest malowany na desce lipowej. Pierwotnie posiadał srebrne sukienki. W roku 1950 przy konserwacji obrazu sukienki zdjęto.

Monografia nt. architektury i historii Kościoła pw. św Franciszka Ksawerego (Anna Grzejda)