Modlitwy do Pani Trybunalskiej

Witaj Maryjo, Trybunalska Pani
Stoją przed Tobą słudzy Ci oddani.
W Swoją opiekę przyjmij nas na nowo
Królowo świata i Polski Królowo.

Kochamy Cię, sławimy Cię
O Matko Trybunalska.
Błogosław nam, dopomóż nam:
Niechaj nam sprzyja Twa łaska.

Tyś w Trybunale Koronnym bywała,
Nad sprawiedliwym wyrokiem czuwała.
Dziś proś Jezusa, Jego Boże Serce,
Aby nie karał nas grzeszących wielce.

Kochamy Cię, …

Sprawiedliwości Słońca Rodzicielko,
Tyś łaski pełna i władze masz wielką.
Spraw aby Polska zapatrzona w Ciebie,
Wiernie służyła Bogu Ojcu w niebie.

Kochamy Cię, …

Choć zasiadając na piotrkowskim tronie,
Złota korona zdobi święte skronie,
Choć szatę Twoją stroją cenne perły,
Bądź naszą Matką – prosi Cię lud wierny.

Kochamy Cię, …

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ TRYBUNALSKIEJ

Błogosławiona Matko Boża Pocieszenia, skieruj na nas Swoje miłosierne spojrzenie. Od czterech przeszło wieków Piotrków Cię wzywa, jako Swoją Pocieszycielkę i Orędowniczkę przed Tronem Boga. Ty zawsze spieszyłaś na pomoc skrzywdzonym i opuszczonym, skłaniając w Trybunale serca sędziów ku sprawiedliwości i miłości. O strzeż, pocieszaj nas teraz! Niech Piotrków pozostanie na zawsze miastem sprawiedliwości i czystości obyczajów. Niech w sercach jego mieszkańców potężnieje wiara, ożywia się nadzieja i rozpłomienia miłość. Spraw, aby w domach Grodu Trybunalskiego żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym na dobro, piękno i prawdę. Uproś u Boga, aby Piotrków Trybunalski i cała Polska szły drogą swych przeznaczeń, pisanych ręką Bożej Opatrzności. Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca. Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą. Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele. Matko Boża Trybunalska, módl się za nami! Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w niebie i wraz z Tobą śpiewać Mu „Magnificat” chwały wiecznej. AMEN