W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Kościół stosuje się do wszelkich zarządzeń państwowych.

 W Mszach św. może jednorazowo uczestniczyć do 50 os.

(Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest odprawiana na danej Mszy św.)

W związku z tym zachęcamy do skorzystania z dyspensy, którą wydał ks. Abp Grzegorz Ryś.

 Ks. Abp udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca osobom:

  • w podeszłym wieku
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
  • a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Dyspensa oznacza, że w podanym terminie nieuczestniczenie w  niedzielnej Mszy św. dla wymienionych osób nie jest grzechem. Ksiądz arcybiskup zachęca – do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz zawiesza odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Zachęcamy do wzmożonej modlitwy w intencji powstrzymania epidemii.