Chrystusa Króla [Łk 23,35-43] – 25.11.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – 25.11.2007   HISTORIA: A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem,...

33 Niedziela Zwykła [Łk 21, 5-19] – 18.11.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 33 Niedzieli zwykłej – 18.11.2007   HISTORIA: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie...

32 Niedziela Zwykła [Łk 20, 27-38] – 11.11.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli zwykłej – 11.11.2007   HISTORIA: Wówczas podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli...

31 Niedziela Zwykła [Łk 19,1-10] – 4.11.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli zwykłej – 4.11.2007   HISTORIA: Potem Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie...

30 Niedziela Zwykła [Łk 18,9-14] – 28.10.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli zwykłej – 28.10.2007   HISTORIA: Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden...

29 Niedziela Zwykła [Łk 18,1-8] – 21.10.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 29 Niedzieli zwykłej – 21.10.2007   HISTORIA: Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym...

28 Niedziela Zwykła [Łk 17.11-19] – 14.10.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 26 Niedzieli zwykłej – 14.10.2007   HISTORIA: Zmierzając do Jerozolimy [Jezus] przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali...

27 Niedziela Zwykła [Łk 17.5-10] – 7.10.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 27 Niedzieli zwykłej – 7.10.2007   HISTORIA: Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary.” Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź...

26 Niedziela Zwykła [Łk 16,19-31] – 30.09.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 26 Niedzieli zwykłej – 30.09.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do słuchających Go: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał...

25 Niedziela Zwykła [Łk 16,1-13] – 23.09.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 25 Niedzieli zwykłej – 23.09.2007   HISTORIA: Jezus powiedział też do uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to...

24 Niedziela Zwykła [Łk 15,1-10] – 16.09.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 24 Niedzieli zwykłej – 16.09.2007   HISTORIA: Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.” Opowiedział...

23 Niedziela Zwykła [Łk 14, 25-33] – 9.09.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 23 Niedzieli zwykłej – 9.09.2007   HISTORIA: A szły z Jezusem wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr,...

22 Niedziela Zwykła [Łk 14,1.7-14] – 2.09.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 22 Niedzieli zwykłej – 2.09.2007   HISTORIA: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak...

NMP Częstochowskiej [J 2, 1-11] – 26.08.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości NMP Częstochowskiej – 26.08.2007   HISTORIA: Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,...

20 Niedziela Zwykła [Łk 12, 49-53] – 19.08.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 20 Niedzieli zwykłej – 19.08.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się...

19 Niedziela Zwykła [Łk 12, 35-40] – 12.08.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 19 Niedzieli zwykłej – 12.08.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty...

18 Niedziela Zwykła [Łk 12, 13-21] – 05.08.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 18 Niedzieli zwykłej – 5.08.2007   HISTORIA: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem.” Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią...

17 Niedziela Zwykła [Łk 11,1-13] – 29.07.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli zwykłej – 29.07.2007   HISTORIA: Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.” A On...

16 Niedziela Zwykła [Łk 10, 38-42] – 22.07.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 16 Niedzieli zwykłej – 22.07.2007   HISTORIA: W dalszej ich podróży [Jezus] przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u...

15 Niedziela Zwykła [Łk 10, 25-37] – 15.07.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 15 Niedzieli zwykłej – 15.07.2007   HISTORIA: A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest...