14 Niedziela Zwykła [Łk 10,1-9] – 8.07.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 14 Niedzieli zwykłej – 8.07.2007   HISTORIA: Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział...

13 Niedziela Zwykła [Łk 9,51-62] – 1.07.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 13 Niedzieli zwykłej – 1.07.2007   HISTORIA: Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego...

12 Niedziela Zwykła [Łk 1,57-66.80] – 24.06.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Narodzenia Jana Chrzciciela – 24.06.2007   HISTORIA: Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią,...

11 Niedziela Zwykła [Łk 7,36-50] – 17.06.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 11 niedzieli zwykłej – 17.06.2007   HISTORIA: Jeden z faryzeuszów zaprosił [Jezusa] do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie...

10 Niedziela Zwykła [Łk 7,11-17] – 10.06.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 10 Niedzieli zwykłej – 10.06.2007   HISTORIA: Wkrótce potem [Jezus] udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono...

Uroczystości Najświętszej Trójcy [J 16,12-15] – 03.06.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Najświętszej Trójcy – 3.06.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi...

Zesłanie Ducha Świętego [J 20,19-23] – 27.05.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 8 Niedzieli Wielkanocnej – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 27.05.2007   HISTORIA: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł...

Wniebowstąpienie [Łk 24,46-53] – 20.05.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 7 Niedzieli Wielkanocnej – Uroczystość Wniebowstąpienia – 20.05.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego...

6 Niedziela Wielkanocna [J14,23-29] – 13.05.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 6 Niedzieli Wielkanocnej – 13.05.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać....

5 Niedziela Wielkanocna [J 13,31-33a.34-35] – 6.05.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 5 Niedzieli Wielkanocnej – 6.05.2007   HISTORIA: Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim Bóg został uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to i Bóg Go...

4 Niedziela Wielkanocna [J 10,27-30] – 29.04.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 4 Niedzieli Wielkanocnej – 29.04.2007   HISTORIA: Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki....

3 Niedziela Wielkanocna [J 21,1- 19] – 22.04.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3 Niedzieli Wielkanocnej – 22.04.2007   HISTORIA: Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie...

2 Niedziela Wielkanocna [J 20, 19-31] – 15.04.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2 Niedzieli Wielkanocnej – 15.04.2007   HISTORIA: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:...

Wielkanoc [J 20, 1-9] – 8.04.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Wielkanocy – 8.04.2007   HISTORIA: A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona...

Niedziela Palmowa [Łk 19,28-40] – 1.04.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Niedzieli Palmowej – 1.04.2007   HISTORIA: Po tych słowach Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie...

5 Niedziela Wielkiego Postu [J 8,1-11] – 25.03.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 5 Niedzieli Wielkiego Postu – 25.03.2007   HISTORIA: Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie...

4 Niedziela Wielkiego Postu Łk 15,1-3.11-32] – 18.03.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 4 Niedzieli Wielkiego Postu – 18.03.2007   HISTORIA: Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział...

3 Niedziela Wielkiego Postu [Łk 13,1-9] – 11.03.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3 Niedzieli Wielkiego Postu – 11.03.2007   HISTORIA: W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci...

2 Niedziela Wielkiego Postu [Łk 9,28b-36] – 4.03.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2 Niedzieli Wielkiego Postu – 4.03.2007   HISTORIA: Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A...

1 Niedziela Wielkiego Postu [Łk 4,1-13] – 25.02.2007

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 1 Niedzieli Wielkiego Postu – 25.02.2007   HISTORIA: Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a...