Dotacje na prace przy zabytkach

Na realizację prac przy budynku kościoła otrzymano następujące dotacje:

 • 2017, Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej – etap I – dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 2018, Montaż systemu sygnalizacji pożarowej – etap II – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Na realizację prac przy wyposażeniu kościoła otrzymano następujące dotacje:
 • 2019, Konserwacja polichromii łuku sklepiennego w obrębie wejścia do kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli  – dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 2020, Konserwacja polichromii sklepienia prezbiterium – etap I (trzy powierzchnie pionowe – obramienia trzech otworów okiennych) – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół pw. św. Franciszka Ksawerego (1701-1727): konserwacja barokowej kwadraturowej polichromii Andrzeja Ahorna (ok. 1740 r.) – etap II – dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
 • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół pw. św. Franciszka Ksawerego
  (XVIII w.): konserwacja polichromii sklepienia prezbiterium – etap II
  – dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół oo. Jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego: konserwacja estetyczna polichromii i sztukaterii prezbiterium – etap II – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego.
 • 2022, konserwacja techniczna i estetyczna polichromii i sztukatorki pierwszego przęsła sklepienia nawy powyżej gzymsów. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.