34 Niedziela zwykła – [Mt 25, 31-46] – 20.11.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – 20.11.2005 HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się...

33 Niedziela zwykła – [Mt 25, 14-30] – 13.11.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 33 Niedzieli Zwykłej – 13.11.2005 HISTORIA: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów,...

32 Niedziela zwykła – [Mt 25, 1-13] – 6.11.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli Zwykłej – 6.11.2005 HISTORIA: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana...

31 Niedziela zwykła – [Mt 22,34-40] – 30.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli Zwykłej – 30.10.2005 HISTORIA: Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co...

30 Niedziela zwykła – [Mt 22,34-40] – 23.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli Zwykłej – 23.10.2005 HISTORIA: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu,...

29 Niedziela zwykła – [Mt 22,15 -21] – 16.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 29 Niedzieli Zwykłej – 16.10.2005 HISTORIA: Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:...

28 Niedziela zwykła – [Mt 21,33-43] – 9.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 28 Niedzieli Zwykłej – 9.10.2005 HISTORIA: A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby...

27 Niedziela zwykła – [Mt 21,33-43] – 2.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 27 Niedzieli Zwykłej – 2.10.2005 HISTORIA: „Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę...

26 Niedziela zwykła – [Mt 21,28-32] – 26.09.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 26 Niedzieli Zwykłej – 25.09.2005 HISTORIA: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!» Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie...

25 Niedziela zwykła – [Mt 18,21-35] – 18.09.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 25 Niedzieli Zwykłej – 18.09.2005 HISTORIA: Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień...

24 Niedziela zwykła – [Mt 18,21-35] – 11.09.2005

HISTORIA: : Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo...

23 Niedziela zwykła – [Mt 18,15-20] – 4.09.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 23 Niedzieli Zwykłej – 4.09.2005 HISTORIA: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo...

22 Niedziela zwykła – [Mt 16,21-27] – 28.08.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 22 Niedzieli Zwykłej – 28.08.2005 HISTORIA: Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i...

21 Niedziela zwykła – [Mt 16,13-20] – 21.08.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 21 Niedzieli Zwykłej – 21.08.2005 HISTORIA: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?„ A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za...

20 Niedziela zwykła – [Mt 15,21-28] – 14.08.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 20 Niedzieli Zwykłej – 14.08.2005 HISTORIA: Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!...

19 Niedziela zwykła – [Mt 14,22-33] – 7.08.2005

HISTORIA:Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu,...

18 Niedziela zwykła – [Mt 14,13-21] – 31.07.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 18 Niedzieli Zwykłej – 31.07.2005 HISTORIA:Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki...

17 Niedziela zwykła – [Mt 13,44-52] – 24.07.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli Zwykłej – 24.07.2005 HISTORIA:„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę....

16 Niedziela zwykła – [Mt 13,24-43] – 17.07.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 16 Niedzieli Zwykłej – 17.07.2005 HISTORIA:Inną przypowieść im przedłożył: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego...

15 Niedziela zwykła – [Mt 13,1-23] – 10.07.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 15 Niedzieli Zwykłej – 10.07.2005 HISTORIA:Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im...