34 Niedziela Zwykła [J 18,33b-37] – 26.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2006   HISTORIA: Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus...

33 Niedziela Zwykła [Mk 13,24-32] – 19.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 33 Niedzieli Zwykłej – 19.11.2006   HISTORIA: Jezus powiedział: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą...

32 Niedziela Zwykła [Mk 12,38-44] – 12.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli Zwykłej – 12.11.2006   HISTORIA: I nauczając dalej [Jezus] mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w...

31 Niedziela Zwykła [Mk 12,28b-34] – 5.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli Zwykłej – 5.11.2006   HISTORIA: Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: „Które jest pierwsze ze...

30 Niedziela Zwykła [Mk 10,46-52] – 29.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli Zwykłej – 29.10.2006   HISTORIA: Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest...

29 Niedziela Zwykła [Mk 10,35-45] – 22.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 29 Niedzieli Zwykłej – 22.10.2006   HISTORIA: Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.” On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam...

28 Niedziela Zwykła [Mk 10,17-30] – 15.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 28 Niedzieli Zwykłej – 15.10.2006   HISTORIA: Gdy [Jezus] wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu...

27 Niedziela Zwykła [Mk 10,2-16] – 8.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 27 Niedzieli Zwykłej – 8.10.2006   HISTORIA: Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli:...

26 Niedziela Zwykła [Mk 9,38-43.45.47-48] – 1.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 26 Niedzieli Zwykłej – 1.10.2006   HISTORIA: Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.” Lecz Jezus...

25 Niedziela Zwykła [Mk 9,30-37] – 24.09.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 25 Niedzieli Zwykłej – 24.09.2006   HISTORIA:  Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileję, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce...

24 Niedziela Zwykła [Mk 8,27-35] – 17.09.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 24 Niedzieli Zwykłej – 17.09.2006   HISTORIA: Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela,...

23 Niedziela Zwykła [Mk 7,31-37] – 10.09.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 23 Niedzieli Zwykłej – 10.09.2006   HISTORIA:  Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na...

22 Niedziela Zwykła [Mk 7,1-8.14-15.21-23] – 3.09.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 22 Niedzieli Zwykłej – 3.09.2006   HISTORIA:  Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie...

21 Niedziela Zwykła [J 6,54.60-69] – 27.08.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 21 Niedzieli Zwykłej – 27.08.2006   HISTORIA: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta...

20 Niedziela Zwykła [J 6,51-58] – 20.08.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 20 Niedzieli Zwykłej – 20.08.2006   HISTORIA: Jezus powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”...

19 Niedziela Zwykła [J 6,41-51] – 13.08.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 19 Niedzieli Zwykłej – 13.08.2006   HISTORIA: Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”. I mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my...

18 Niedziela Zwykła [Mk 9,2-10] – 6.08.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 18 Niedzieli Zwykłej – 6.08.2006 – Święto Przemienienia Pańskiego   HISTORIA: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego...

17 Niedziela Zwykła [J 6,1-15] – 30.07.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli Zwykłej – 30.07.2006   HISTORIA: Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze...

16 Niedziela Zwykła [Mk 6,30-34] – 23.07.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 16 Niedzieli Zwykłej – 23.07.2006   HISTORIA: Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i...

15 Niedziela Zwykła [Mk 6,7-13] – 16.07.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 15 Niedzieli Zwykłej – 16.07.2006   HISTORIA: Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz...