14 Niedziela Zwykła [Mk 6,1-6] – 9.07.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 14 Niedzieli Zwykłej – 9.07.2006   HISTORIA: Jezus wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się,...

13 Niedziela Zwykła [Mk 5,21-43] – 2.07.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 13 Niedzieli Zwykłej – 2.07.2006 HISTORIA: Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi,...

12 Niedziela Zwykła [Mk 4,35-41] – 25.06.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 12 Niedzieli Zwykłej – 25.06.2006 HISTORIA: Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do nich: „Przeprawmy się na drugą stronę.” Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim....

11 Niedziela Zwykła [Mk 4,26-34] – 18.06.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 11 Niedzieli Zwykłej – 18.06.2006 HISTORIA: Jezus mówił dalej: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie...

Niedziela Trójcy Świętej [Mt 28,16-20] – 11.06.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Najświętszej Trójcy – 11.06.2006   HISTORIA: Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł...

Zesłanie Ducha Świętego [J 20,19-23] – 04.06.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – 04.06.2006 HISTORIA: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i...

7 Niedziela Wielkanocna [Mk 16,15-20] – 28.05.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego – 28.05.2006 HISTORIA: Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie...

6 Niedziela Wielkanocna [J 15, 9-17] – 21.05.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 6-ej Niedzieli Wielkanocnej – 21.05.2006   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,...

5 Niedziela Wielkanocna [J 15,1-18] – 14.05.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 5-ej Niedzieli Wielkanocnej – 14.05.2006   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu,...

4 Niedziela Wielkanocna [J 10,11-18] – 7.05.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 4-ej Niedzieli Wielkanocnej – 7.05.2006   HISTORIA: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

3 Niedziela Wielkanocna [Łk 24, 35-48] – 30.04.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3-ej Niedzieli Wielkanocnej – 30.04.2006   HISTORIA: Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!”...

2 Niedziela Wielkanocna [J 20,19-31] – 23.04.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2 Niedzieli Wielkanocnej – 23.04.2006   HISTORIA: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:...

Wielkanoc [Mk 16,1-8] – 16.04.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Wielkanocy – 16.04.2006   HISTORIA: Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy...

Niedziela Palmowa [Mk 11,1-10] – 9.04.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Niedzieli Palmowej – 9.04.2006   HISTORIA: Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy...

5 Niedziela Wielkiego Postu [J 12,20-33] – 2.04.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 5 Niedzieli Wielkiego Postu – 2.04.2006   HISTORIA: A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,...

4 Niedziela Wielkiego Postu [J 3,14-21] – 26.03.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 4 Niedzieli Wielkiego Postu (Laetare) – 26.03.2006   HISTORIA: Jezus powiedział do Nikodema: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał...

3 Niedziela Wielkiego Postu [J 2,13-25] – 19.03.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3 Niedzieli Wielkiego Postu – 19.03.2006   HISTORIA: Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i...

2 Niedziela Wielkiego Postu [Mk 9,2-10] – 12.03.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2 Niedzieli Wielkiego Postu – 12.03.2006   HISTORIA: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się...

1 Niedziela Wielkiego Postu [Mk 1,12-15] – 5.03.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 1 Niedzieli Wielkiego Postu – 5.03.2006   HISTORIA: Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan...

8 Niedziela zwykła [Mk 2,1-12] – 26.02.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 8 Niedzieli zwykłej – 26.02.2006   HISTORIA: Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus...