3 Niedziela Wielkiego Postu – [J 4,5-42] – 27.02.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3-ej Niedzieli Wielkiego Postu – 27.02.2005HISTORIA: Przybyl wiec do miasteczka samarytanskiego, zwanego Sychar, w poblizu pola, które [niegdys] dal Jakub synowi swemu, Józefowi. Bylo tam zródlo Jakuba. Jezus...

2 Niedziela Wielkiego Postu – [Mt 17,1-9] – 20.02.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2-ej Niedzieli Wielkiego Postu – 20.02.2005HISTORIA: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego...

1 Niedziela Wielkiego Postu – [Mt 4,1-11] – 13.02.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 1-szej Niedzieli Wielkiego Postu – 13.02.2005HISTORIA: Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy...

Środa Popielcowa – [Mt 6,1-6.16-18] – 9.02.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii ze Środy Popielcowej – 9.02.2005HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u...

5 Niedziela Zwykła – [Mt 5,13-16] – 6.02.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 5 Niedzieli zwykłej – 6.02.2005HISTORIA: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście...

Ofiarowanie Pańskie – [Łk 2, 22-40] – 2.02.2005

HISTORIA: Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze...

4 Niedziela Zwykła – [Mt 5, 1-12a] – 30.01.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 4 Niedzieli zwykłej – 30.01.2005HISTORIA: Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu,...

3 Niedziela Zwykła – [Mt 4,12-23] -23.01.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3 Niedzieli zwykłej – 23.01.2005HISTORIA: Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i...

2 Niedziela Zwykła – [J 1, 29-34] – 16.01.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2 Niedzieli zwykłej – 16.01.2005 HISTORIA: Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: ”Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który...

Niedziela Chrztu Pańskiego – [Mt 3,13-17] – 9.01.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 3 Niedzieli po Bożym Narodzeniu [Niedziela Chrztu Pańskiego] – 9.01.2005HISTORIA: Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: ”To ja...

Epifania – [Mt 2,1-12] – 6.01.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Objawienia Pańskiego – 6.01.2005HISTORIA: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król...

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu – [J 1, 1-18] -2.01.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 2 Niedzieli po Bożym Narodzeniu – 2.01.2005HISTORIA: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co...

Niedzieli Świętej Rodziny – [Mt 2,13-15.19-23] -26.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Niedzieli Świętej Rodziny – 26.12.2004HISTORIA: Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod...

Boże Narodzenie, Pasterka – [Łk 2,1-14] -25.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z nocnej mszy w Boże Narodzenie – 25.12.2004 HISTORIA: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą...

4 niedziela Adwentu – [Mt 1,18-24] -19.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z IV niedzieli Adwentu – 19.12.2004HISTORIA: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż...

3 niedziela Adwentu – [Mt 11,2-11] -12.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z III niedzieli Adwentu – 12.12.2004HISTORIA: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im...

2 niedziela Adwentu [Mt 3,1-12] – 5.12.2004

Wprowadzenie do medytacji opartej na Ewangelii z II niedzieli Adwentu – 5.12.2004 HISTORIA: W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.  Do niego to odnosi się słowo proroka...

1 niedziela Adwentu [Mt 24,37-44] – 28.11.2004

Ewangelia 1-szej Niedzieli Adwentu:  HISTORIA: A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł...