W związku z tym, że w kościele jednorazowo może przebywać do 5 osób
główne drzwi do Sanktuarium będą zamknięte.
Wejście jest możliwe przez dom zakonny.
Jeśli krata będzie przymknięta oznacza to, że w kościele jest już dopuszczalna liczba osób
Prosimy wtedy o powrót do domu
Spowiedź odbywać się będzie w oznaczonej rozmównicy w holu domu zakonnego podczas trwania Mszy św., wieczorem do godz. 18.
Ewentualne ofiary prosimy składać do skarbony z tyłu kościoła lub na konto
o. Adam Sołdek SJ – 696-256-275
o. Krzysztof Łaszcz SJ – 602-583-898