• Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, w bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
  • Nabożeństwa wypominkowe w naszym sanktuarium odprawiane będą codziennie począwszy od 2 listopada aż do końca miesiąca o godz. 16:30.
  • Msza św. w intencji dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego odprawiana jest w środy o godz. 8.