• Na kolejny Wieczernik Trybunalski, tym razem poświęcony św. Józefowi, którego rok przeżywamy, zapraszamy 27 listopada o godz. 11. Szczegółowy plan znajduje się na plakacie.
  • Imiona zmarłych polecanych w wypominkach są wyczytywane w listopadzie codziennie o godz. 16:30.
  • Za tydzień I niedziela Adwentu.
  • Należność za prasę prosimy wrzucać do skarbony, do której zbierane są ofiary na Sanktuarium.
  • Dziś możemy złożyć ofiarę do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Środki zebrane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce. Ofiary prosimy składać do skarbony św. Antoniego.