Z uwagi na trudności związane z dostępem do skrzynki poczty elektronicznej zmieniliśmy adres mailowy na: [email protected]