KOMUNIKAT BISKUPÓW POMOCNICZYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ I ARCYBISKUPA SENIORA

W minioną niedzielę podczas południowej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek ogłosił, że 30 września br. powoła na konsystorzu nowych kardynałów. Wśród nich będzie metropolita łódzki Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Dnia 7 lipca br. dowiedzieliśmy się o tym, że Papież mianował Księdza Arcybiskupa członkiem zwyczajnego Zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów, który w październiku br. będzie obradował w Rzymie na temat synodalności w Kościele.

Jako wierni Kościoła łódzkiego przyjmujemy te papieskie decyzje z wielką radością
i odczytujemy je jako wymowny znak uznania dla tego wszystkiego, co nasz Ksiądz Arcybiskup czynił do tej pory dla duchowego dobra Kościoła powszechnego jako członek Dykasterii do spraw Biskupów, dla Kościoła w Polsce – jako bardzo aktywny członek Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza jako przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem, a przede wszystkim jako gorliwy pasterz naszego Kościoła lokalnego.

Niewątpliwie niedawne decyzje Papieża Franciszka znacząco wpisują się w stuletnią historię Kościoła łódzkiego, który w minionych latach przeżywał wiele ważnych wydarzeń. Wśród nich należy wymienić choćby obecność świętego Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 roku, ustanowienie miasta Łodzi – dnia 24 lutego 2004 roku – siedzibą metropolii i niedawno zakończony IV Synod Duszpasterski, który w ostatnim etapie swoich prac obradował w ścisłej harmonii
z tematem najbliższego zgromadzenia Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota, uczestnictwo, misja”.

Drodzy Siostry i Bracia, dzieląc się z Wami tą jakże bardzo radosną wiadomością, prosimy Was – także w imieniu nowo mianowanego przez Papieża Księdza Kardynała Metropolity Łódzkiego – o szczególnie gorliwą modlitwę w Jego intencji, aby – wspierany światłem i mocą Ducha Świętego – mógł dalej wnosić jak najwięcej dobra w dzieło nowej ewangelizacji, ożywiania
i rozwijania wyobraźni miłosierdzia, aktywnej obecności wiernych świeckich – a szczególnie młodzieży – w życiu wspólnot parafialnych, oraz do owocnego dialogu ekumenicznego.                                                                                                   

bp Ireneusz Pękalski
bp Marek Marczak
abp Senior Władysław Ziółek