SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM

Zmiana pory spowiadania

Począwszy od 1 lipca 2024 r. zmieniamy porę spowiadania w naszym Sanktuarium. Od tego dnia nie będziemy spowiadali w czasie Mszy świętych, lecz PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ, a jeśli będzie potrzeba, to również po Mszy św.

Główną racją tej zmiany jest to, że uczestniczenie w tych dwóch sakramentach jednocześnie sprawia, że w żadnym z nich nie uczestniczymy w pełni.

Stojąc w kolejce do konfesjonału bardzo często przypominamy sobie grzechy czy w ogóle przygotowujemy się do spowiedzi (choć należałoby to zrobić wcześniej) i wtedy tracimy to, co właśnie dzieje się w czasie Eucharystii (np. czytania, kazanie, itd.). Mówiąc ogólnie – przestajemy UWAŻNIE uczestniczyć w Eucharystii, którą Kościół nazywa szczytem życia chrześcijańskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie nam wszystkim łatwo przestawić się na nowe pory spowiadania.

Dla nas, jezuitów, jest to również zmiana przyzwyczajeń i być może początkowo będą trudności z punktualnością, za co z góry przepraszamy. Zdarza się też, że czasami pozostaje tylko dwóch lub nawet jeden jezuita na miejscu – wtedy łatwiej jest zarówno wyspowiadać chętnych przed Mszą św. jak i tę Mszę św. odprawić.

TYGODNIOWY PLAN SPOWIEDZI W SANKTUARIUM:

  • 20-30 min. przed każdą Mszą św., także w niedziele
  • w każdy piątek w godz. 16.30 – 17.00 oraz 17.30 – 19.00.
  • o spowiedź można również poprosić w zakrystii po każdej Mszy św. (gdy ktoś z ważnych racji nie mógł być wcześniej).