Matko Boża Trybunalska, Pani Pocieszenia. Upadamy do Twoich matczynych stóp. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia od narodzin Jezusa Chrystusa, pragniemy zawierzyć Tobie całą naszą Ojczyznę – Polskę i nasz piotrkowski gród; wszystkich, których kochamy i nas samych. Przed Twoim cudownym obrazem modlili się nasi ojcowie. Modlili się królowie, książęta i różne stany społeczne. Przychodzili do Ciebie i prosili, abyś im wyjednała potrzebne łaski, aby swoje rządy sprawowali sprawiedliwie. Ty wysłuchiwałaś skarg ludu, Ty pomagałaś rozstrzygać spory i waśnie. Przed Tobą jednali się wrogowie i pokój budził się w sercach wielu. My, Twoi czciciele, idąc za przykładem wiary ojców, stajemy przed Tobą, aby Ci polecić i oddać Twojej opiece cały Kościół Jezusa Chrystusa, Jego widzialna głowę, umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Polecamy Twojej przemożnej opiece Kościół w Polsce, księdza Prymasa, biskupów, a szczególnie Arcypasterza naszej diecezji, księdza arcybiskupa Władysława Ziółka. Polecamy Ci wszystkie sprawy Kościoła lokalnego, szczególnie ludzi biednych, rodziny wielodzietne, bezrobotnych. Zawierzamy Tobie Sejm i Senat III Rzeczypospolitej, wszystkich rządzących naszą Ojczyzną. Wyjednaj im potrzebne łaski, aby prawa i ustawy, które stanowią oraz ich rządy były przepojone miłością, troską o dobro wspólne i o dobro każdego człowieka. Aby dbałość o pomyślność Polski, o jej wzrost gospodarczy nigdy nie przesłoniła człowieka i jego godności dziecka Bożego. Polecamy też Twojej opiece cały gród piotrkowski: władze miasta, samorządowców, ludzi pracy. Niech Twój Syn, Jezus Chrystus, będzie uwielbiony w naszych zakładach pracy, w naszych warsztatach, szkołach, uczelniach i w każdym domu. Niech rodziny Piotrkowa stają na straży miłości, wiary, niech stają na straży poczętego życia i wychowują młode pokolenia w nadziei osiągnięcia życia wiecznego z Bogiem. AMEN

Aktu zawierzenia dokonał ks. abp Władysław Ziółek podczas Uroczystości Matki Bożej Trybunalskiej w Roku Wielkiego Jubileuszu roku 2000