Nazaret - wspólnota Odnowy w Duchu Św.

Spotkania:
wtorek, o godz. 18.00
drugi wtorek miesiąca, godz. 18.30 – Msza z modlitwą o uzdrowienie

Odnowa w Duchu Świętym
nazywana jest również Odnową Charyzmatyczną. Pomaga ona odkrywać współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie, a więc: modlitwa, lektura Pisma Świętego czy sakramenty Kościoła, w pewnym momencie stało się fascynującą przygodą i siłą napędzającą osobiste życie duchowe.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świetym „Nazaret” zapoczątkowała swoją działalność przy kościele o.o. Jezuitów w 1978 roku. Pierwszym jej opiekunem był o. Adam Szulc. Następnie wspólnotą zajmowali się: o. Józef Kozłowski, o. Piotr Sasin, o. Andrzej Lemiesz, o. Remigiusz Kalski, o. Tomasz Klin, o. Tadeusz Drozdowicz, o. Romuald Domagała, o. Mieczysław Jóźwiak i o. Adam Sołdek. 
W ciągu lat przez wspólnotę przewinęło się sporo osób. Formacja duchowa spowodowała odkrycie kilku powołań zakonnych i kapłańskich. Z Nazaretu wywodzi się również obecna Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.
Do Wspólnoty Nazaret należy około 60 osób. Liderką grupy jest p. Jola Knapik.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek, o godz. 18.00 w Sali domu zakonnego Kana. W trakcie spotkań jest miejsce na żywą i spontaniczną modlitwę, rozmowy w małych grupkach oraz katechezę. Raz w miesiącu (drugi wtorek miesiąca) sprawowana jest Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Spotkania:
czwartki, o godz: 18.00 (sala Miriam)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje na świecie od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy. Działając od tak dawna, ruch wydał kilkudziesięciu świętych i błogosławionych, podjął wiele dzieł apostolskich, stworzył podstawy do powstania wielu innych ruchów. Na przełomie XVIII i XIX wieku liczbę członków Sodalicji w Europie obliczano na ponad 20 tys. osób.

W Piotrkowie Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od 1988 roku.
Opiekunem wspólnoty jest o. Michał Bryksy SJ.

AA Via Nova

Spotkania:
wtorki, w godz: 18.00-20.00 (sala Miriam)
piątki, w godz: 18.00-20.00 (sala Kana)

Od kilku lat spotykamy się w Częstochowie i w Licheniu na corocznych Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych u Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Licheńskiej. Są to spotkania radosne i szczęśliwe. Na naszych Mszach św. i mityngach spotykamy się po to, aby pomagać sobie nawzajem.

U nas, w Piotrkowie, od kilku lat organizowane są Msze św. o trzeźwość w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej; czyli u oo. Jezuitów. Jak to się zaczęło? Właśnie kilka lat temu dwóch przyjaciół zwróciło się do ojca superiora Andrzeja Lemiesza SJ z prośbą o Msze św., bo tak im był potrzebny Jezus na tej drodze trzeźwości, na której byli. O. Andrzej zaproponował nam Msze św. w każdą ostatnią sobotę miesiąca wraz z mityngiem otwartym po Mszy św. W ten sposób przyjęła nas pod swój płaszcz Pani Trybunalska.

Otrzymujemy od Niej wiele łask Bożych i uzdrowień. Byliśmy na Jej koronacji w Warszawie, gdzie korony nałożył sam Papież Benedykt XVI. Dwa lata wcześniej te same korony poświęcił w Rzymie nasz ukochany Jan Paweł II. Niektórzy z nas też tam byli. We wrześniu uczestniczyliśmy we Mszy św. Dziękczynnej za dar koronacji pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Bogu niech będą dzięki. W listopadzie byliśmy w Warszawie na koncercie w Sali Kongresowej z O. Andrzejem. Koncert ten był dedykowany wszystkim ludziom uzależnionym, którzy pomagają innym w walce o trzeźwość i wolność. Koncert w wykonaniu Wojciecha Kordy i Eleni był wspaniały.

W grudniu, jadąc na opłatek do Zakroczyna do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, odwiedziliśmy po drodze Niepokalanów, gdzie modliliśmy się o trzeźwość tak potrzebną do godnego życia. W Zakroczyniu spotykamy się dość często na skupieniach. Ten ośrodek OO. Kapucynów jest bardzo gościnny.

Wszystko to miałem szczęście przeżywać, bo jestem na drodze trzeźwości. Wszystkich, którzy mają problemy z alkoholem i tych co piją i tych, którzy mają wśród bliskich pijącego, zapraszam na nasze Msze św. w ostatnie piątki miesiąca i na mityngi otwarte do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, u której niejeden z nas otrzymał łaski uzdrowienia i zbawienia.

Trzeźwy alkoholik

Apostolstwo Modlitwy

Spotkania:
ostatnia niedziela miesiąca o godz. 16.00 (sala Kana)

Apostolstwo Modlitwy, czyli światowa sieć modlitewna Ojca Świętego
Apostolstwo Modlitwy jest międzynarodowym stowarzyszeniem, którego członkowie codziennie ofiarowują Bogu swoje modlitwy, myśli, słowa, czyny i cierpienia, jako zadośćuczynienie za grzechy nie tylko własne. Dzięki żywotnemu zespoleniu z Chrystusem w Eucharystii współpracują w dziele zbawienia świata. W modlitwie swego codziennego ofiarowania Bogu łączą się z Ojcem Świętym w jego comiesięcznych intencjach za kościół i misje. Apostolstwo Modlitwy wyrosło na duchowości św. Ignacego i po dziś dzień skupia się wokół jezuickich wspólnot zakonnych.

Miłość Chrystusa przejawia się przede wszystkim w Jego sercu, które jest źródłem zbawienia i miłosierdzia. Kult Serca Jezusowego ceniony też w Apostolstwie Modlitwy jako owocna i sprawdzona forma pobożności był przedmiotem szczególnej troski i nauczania kilku papieży. Świadczą o tym wypowiedzi Leona XIII, Piusa XI, Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI.

W Piotrkowie Apostolstwo Modlitwy działa od ponad 90 lat. Spotkania w Domu Zakonnym w salce Kana mają miejsce w ostatnie niedziele miesiąca o godz. 16. W pierwszą niedzielą miesiąca odprawiana jest Msza św. o godz. 8-ej odprawiana jest Msza św. w intencji stowarzyszonych, a po południu, o godz. 14 Apostolstwo gromadzi się na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej nabożeństwem o godz. 16-ej ku czci Najświętszego Serca.

Opiekunem jest obecnie o. Andrzej Lemiesz SJ, a prezesem Apostolstwa Modlitwy w Piotrkowie jest p. Urszula Rutkowska. W tym roku w uroczystość Chrystusa Króla (święto patronalne Apostolstwa Modlitwy) planowane jest przyjęcie nowych członków. Wielu dotychczasowych uczestników ofiarowuje swoje cierpienie i chorobę w intencji zbawienia grzeszników.

Magis - Jezuicka Wspólnota Młodzieżowa

Spotkania:
każdy piątek o godz. 17.00 (sala Miriam)

MAGIS 
to wspólnota ludzi młodych (15-19 lat) pragnących poznać, pokochać i naśladować Jezusa na wzór św. Ignacego Loyoli przez:
– osobistą i wspólnotową modlitwę dojrzałe przeżywanie SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
– budowanie WSPÓLNOTY w wymiarze ludzkim, społecznym i eklezjalnym
– ŚWIADECTWO ŻYCIA czyli osobiste nawrócenie, słowa (ewangelizacja) i czynu (służba, wolontariat)

MAGIS 
to wspólnota serc, połączonych ideą poznawania świata, odkrywania wartości w innych ludziach i czerpania radości z życia z Bogiem. Każdy z nas jest inny i to stanowi najpiękniejszy szczegół naszej Wspólnoty, gdyż każdy prezentuje swą postawą odrębne bądź podobne poglądy na życie; każdy jest przede wszystkim SOBĄ. Nie ma wśród nas gorszych czy lepszych. Po prostu jesteśmy jednością dusz, połączonych we wspólnym, radosnym tańcu myśli i słów powierzanych codziennie naszemu Panu Bogu!

Pragniemy poznawać innych ludzi, dzielić się z nimi swoimi refleksjami i pomagać im w różnych sytuacjach życiowych, choćby najmniejszym gestem, słowem, szczerym uśmiechem czy czułym spojrzeniem…

Naszą animatorką jest Magdalena Łukomska
Spotykamy się w piątki o 17.00

Gloria de Dios

Zespół Gloria de Dios istnieje od 2002 roku. Od samego początku, związany był z Kościołem Ojców Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. Swoim śpiewem, uświetnia dziecięce Msze św. w każdą niedzielę, o godzinie 11.30.

Opiekunem zespołu oraz aranżerem wszystkich utworów jest pani Ewa Szkólnik.

W skład zespołu, wchodzą amatorzy muzyczni – uczniowie szkół piotrkowskich, studenci, osoby dorosłe. Wśród członków GdD, znajdują się również uczennice i absolwentki Szkoły Muzycznej w Piotrkowie Trybunalskim.Dzięki Nim, utwory wokalne urozmaicają w swoich solówkach i akompaniamentach flety, flażolety, skrzypce, altówki, a wcześniej saksofony, wiolonczele…

Repertuar zespołu jest dość różnorodny. Od tradycyjnych utworów spotykanych podczas liturgii Mszy św., poprzez utwory Mieczysława Szcześniaka, grupy Adoramus, TGD… po repertuar, zespół sięga również i za ocean. Jednym z idoli muzycznych grupy jest Michael W. Smith. Z roku na rok, pojawiają się wśród utworów śpiewanych przez GdD utwory autorskie, których kompozytorem i autorem tekstów jest pani Ewa Szkólnik.

Galeria zespołu: https://chomikuj.pl/Gloria-de-Dios/Galeria

Msze św

Msze św. w niedziele i święta:

godz.: 8.00, 9.30, 11.30 (z udziałem dzieci) i 17.00

Msze św. w dni powszednie:

godz.: 8.00 i 17.00