Nowenna do Matki Bożej Trybunalskiej

Modlimy się nią w naszym Sanktuarium w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 17.00

Do Ciebie Maryjo, nasza Matko w tym łaskami słynącym obrazie, uciekamy się z całą ufnością. Ty jesteś Matką Pocieszenia, Matką nadziei i łaski. W Twoje błogosławione ręce złożył Bóg rozdawnictwo swoich darów. Jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, na Twoją prośbę, Jezus dokonał pierwszego cudu, tak dziś wszystkie łaski spływają od Boga przez Twoje przemożne wstawiennictwo. Wierzymy, że Ty nie zawiedziesz naszej nadziei, byle tylko nam wystarczyło wiary i ufności. Pamiętając o tym, upadamy do Twoich stóp, Matko Pocieszenia, Pani nasza Trybunalska, i przedstawiamy Ci nasze bóle i troski, nasze trudności i krzyże, nasze potrzeby materialne i duchowe:

ODCZYTYWANIE PRÓŚB /po odczytaniu próśb kapłan czyta poniższe wezwania:/
We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach – Pomagaj nam, Pani Trybunalska
Byśmy ustawicznie trwali w łasce Bożej –
Byśmy zawsze wypełniali wolę Bożą-
W drodze do zbawienia –
W chwilach gwałtownych pokus –
W unikaniu okazji do złego –
Wobec napaści złego ducha –
Na drodze doskonałości –
W wiernej służbie Bożej –
W zachowaniu czystości odpowiedniej do naszego stanu –
W modlitwie nieustannej i wytrwałej –
W zdobywaniu pokory i cichości –
W umiłowaniu Boga i ludzi –
W szczerej i gorliwej spowiedzi –
W godnym przyjmowaniu Komunii Świętej –
W doczesnych naszych potrzebach –
Gdy nawiedzą nas cierpienia –
W momentach przykrych i smutnych –
W czasie choroby –
W biedzie i nędzy –
Podczas prześladowań –
W walce o wytrwanie do końca –
W godzinie śmierci –
Na Bożym sądzie –
W cierpieniu czyśćca –

ODCZYTYWANIE PODZIĘKOWAŃ
/po odczytaniu podziękowań kapłan czyta poniższe wezwania/

Za wszystkie łaski wyświadczone nam i naszym bliźnim – Dziękujemy Ci, Pani Trybunalska
Za wyleczonych z choroby –
Za pocieszonych w udręce –
Za ocalonych od rozpaczy –
Za zachowanych od zwątpienia –
Za wyratowanych z mocy grzechu –
Za wysłuchanych na modlitwie –
Za współczucie nam okazane –
Za miłość Twoją matczyną –
Za dobroć Twoją niezrównaną –
CHWILA CICHEJ MODLITWY
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

K: Módl się za nami, Pani nasza Trybunalska.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, Ojcze Miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, dozwól nam pielgrzymom tej ziemi wychwalać z radością Przeczystą Rodzicielkę Twoją, Matkę pocieszenia, czczoną pod nazwą naszej Pani Trybunalskiej, abyśmy zasłużyli na wieczne z Nią życie w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.